Investeringar

Att investera betyder ur ett ekonomiskt perspektiv att man med hjälp av någon form av kapitalinsats ska få en viss avkastning på kapitalet. Beroende på om man pratar om privatpersoner eller företag kan olika investeringsslag vara vanliga. Ett företag kan investera i maskiner och utrustning men även i intellektuella rättigheter som t.ex. patent. Andra typer av investeringar kan göras av både privatpersoner och företag i olika former. Vissa branscher, t.ex. banker och försäkringsbolag, är beroende av att kunna investera i sådana saker som även privatpersoner gör. Några olika exemel på investeringar och beskrivningar av dessa följer nedan.

Aktier

Ett av de vanligaste investeringsslagen är aktier och fonder. Aktier kan man enkelt köpa i olika företag via olika storbanker eller nätmäklare. Att äga en aktie betyder att man äger en liten del av det företag aktien utges av. Det innebär att man kan få en del av företagets vinst i form av utdelning, ofta i rena pengar men ibland i form av t.ex. aktier i andra bolag. Förutom utdelning kan man också tjäna pengar på aktier genom kursuppgång. Denna uppgång kommer av att bolaget blir mer värt, eller ibland bara för att marknaden anser att bolaget blir mer värt. Självklart kan aktiekursen också gå ned, vilket man måste vara medveten om. Klicka här/Läs mer för att få tips om hur man lyckas med aktieinvesteringar.

Fastigheter

Fastigheter är också vanligt att investera i. Dessa kan också ge avkastning på flera sätt. Dels kan de, precis som aktier, öka i värde, dels kan man hyra ut dem och få avkastning genom hyran. För en vanlig privatperson kan det vara svårt att komma in på fastighetsmarknaden utan en rejäl kapitalinsats. Man kan dock som privatperson komma åt fastighetsmarknaden genom olika fastighetsfonder.

Konst

Den som vill sprida riskerna ännu mer eller som har ett stort konstintresse kan investera i olika typer av konst. Vanligt är tavlor av olika slag, som förutom att vara

en investering också fungerar som en del av inredningen. Även mindre prydnadsföremål som skulpturer, keramik m.m. av kända designers eller konstnärer kan vara bra investeringar för den som kan marknaden för just de konstnärerna eller den typen av konst.

Leksaker

Sist men inte minst kan man även investera i leksaker. T.ex. är gamla leksaksbilar mycket populära samlarobjekt. Även större legobyggsatser kan stiga mycket i värde särskilt i speciella serier eller begränsade utgåvor. Tyvärr kan man inte leka så mycket med de leksaker man investerat i om de är tänkta att öka mycket i värde. Obrutna förpackningar är det som ger mest värdeökning.

Leave a Reply