Varje år tjänar finansbranschen enorma summor på att vi som sparare lever i okunskap och inte orkar eller har tid att bry oss om våra investeringar. Den bistra sanningen är att vi kunder göder en bransch som sällan ger något mervärde för oss som sparare. Förutom en finansbransch som sällan är på vår sida så ställs vi inför ännu större utmaningar – vårt eget beteende. Vi agerar ofta irrationellt och i ekonomiska situationer innebär det att vi begår misstag och inte lyckas hantera vårt sparkapital på ett optimalt sätt.

Smarta Investeringar har som ambition att bidra med kunskap och fakta för att undvika de fallgropar som vi så lätt faller i. Det behöver inte vara särskilt svårt eller tidskrävande att investera i aktier och fonder, men det gäller att ta kontroll över sitt sparande och undvika att betala dyra avgifter för produkter och tjänster som inte håller vad de lovar. Genom att dessutom lära sig mer om på vilket sätt, och varför, vi agerar irrationellt kan vi ta ytterligare steg mot att investera på ett smart sätt.

”Framgångsrika investeringar handlar framför allt om sunt förnuft” – John Bogle