Investera i Bitcoin

Själva valutan Bitcoin är helt decentraliserad som betalningssystem – en så kallad kryptovaluta. Den som publicerades år 2009 men den har först under de sista åren blivit riktigt populär att handla med. En faktor kan vara det att endast finns tjugoen miljoner bitcoins i världen och detta begränsade nummer är nu nästan uppnått. Det har också gjort att många investerare ser Bitcoins på samma eller liknande sätt som de ser guld, eftersom även guld är en mycket begränsad resurs. På dessa grunder har allt fler börjat investera i valutan. Denna valuta har också vuxit i popularitet gällande att handla med den i butik och online. Vissa online casinon är helt inriktade på just bitcoin som betalningsmetod. BItcoin har fördelen att de snabbt kan öka i värde, vilket de gjort de allra sista åren. Det finns ingen bank eller liknande som styr betalningsmetoden och dess värde, utan värdet följer samhällets användning av betalningsmetoden.

Att investera i Bitcoins

Det finns flera sätt att handla bitcoins på beroende på i vilket land man bor. De möjligheter som finns är det viktigt att sätta sig in i innan man börjar handla i valutan. Ofta har utvecklande länder fler möjligheter tillgängliga och det finns generellt sett också en större likviditet i dessa länder. Om man vill köpa bitcoins är det allra säkraste att köpa dem från ett väletablerat företag som utövar handel med kryptovalutor av olika slag. Hos vissa av dessa företag kan man också lägga automatiska köpordrar för just bitcoins, och då köps de automatiskt när vissa kriterier är uppfyllda. Bitcoins har tiodubblats i värde under de senaste åren och det har också gjort att det blivit svårare och dyrare att köpa dem. Bitcoins kan köpas antingen som hela, eller som delar eftersom de har så pass högt värde. När man köper mynten bör man dock tänka på att de snabbt kan minska radikalt i värde och kanske till och med bli helt värdelösa. Många banker har idag ett motstånd mot bitcoins just eftersom det är en så pass ostabil valuta.

Viktigt att tänka på vid investering i bitcoins

Bitcoin har existerat i ungefär ett decennium och gör det till en helt ny investeringsmöjlighet och valuta. Innan man börjar tänka på att investera i just bitcoins är det mycket viktigt att man förstår Bitcoins funktion. Det är också viktigt att ha koll på den globala politiken och världsekonomin samt den påverkan det kan ha på valutan Bitcoin samt om Bitcoin har en påverkan på världen. Man måste också vara medveten om att det är mer osäkert och ostabilt att handla med Bitcoin jämfört med att investera i exempelvis aktier. Detta eftersom både uppgångar och nedgångar sker helt slumpmässigt och sporadiskt och de är också svårare att förutspå. Man måste verkligen vara insatt i bitcoins och det som får bitcoins värde att röra på sig och man bör dessutom vara beredd på att ha pengar att lägga ut i väntan på att bitcoins värde rör på sig. Ibland behöver man ta ett lån för detta och då är exempelvis cash buddy ett bra val. cash buddy lägger mindre vikt vid vad pengarna ska användas till.

Leave a Reply