Smarta Investeringar

Att göra smarta investeringar handlar till stor del om sunt förnuft och att använda sig av beprövade metoder. Det finns många olika sätt att investera på, men de flesta av oss har varken tid eller intresse att lägga ner mängder av tid. Följande grundpelare ger en kort introduktion till vad man bör tänka på när man investerar sina sparpengar.

 

  • Långsiktighet – En avkastning på några procent under ett år gör få av oss särskilt förmögna, men tack vare effekten av ränta-på-ränta kan även små belopp växa rejält med tiden. Grunden för smarta investeringar är att ha tålamod och låta kapitalet arbeta för sig. Alla kan få ihop ett rejält kapital med tiden så länge man inte har bråttom och försöker sig på genvägar. Att göra ”klipp” på börsen handlar om ren tur i likhet med att köpa lotter och är spekulation istället för investering.
  • Kostnadsminimering – Till skillnad mot många andra produkter där man ”får vad man betalar för” så ser det helt annorlunda ut när det gäller investeringar. Höga kostnader för en fond är inte alls samma sak som hög kvalitet och hög avkastning. Förhållandet är faktiskt omvänt där höga avgifter äter upp en ökande andel av sparkapitalet. Att minimera kostnaderna man betalar för olika produkter och tjänster kring sparande är därför bland det viktigaste man kan göra.
  • Passiva investeringar – Många studier påvisar ett tydligt omvänt samband mellan aktivitet och avkastning. Fler affärer leder till lägre avkastning, vilket framför allt beror på högre kostnader och olika misstag som begås. Det är lockande att försöka tajma rätt genom att sälja aktier när börsen ser ut att vända nedåt och tvärtom, men bevisen är tydliga. Varken privatpersoner eller proffs lyckas över tid tajma rätt. Den goda nyheten är att det inte heller behövs, det räcker att man ”nöjer sig” med att få den avkastning som marknaden som helhet ger genom att investera och behålla på lång sikt.
  • Diversifiering – Genom att sprida investeringar på ett större antal tillgångar och mellan olika tillgångsslag som aktier, räntor och fastigheter minskar risken och ger en jämnare avkastning. Att köpa några få aktier ökar visserligen den potentiella avkastningen om just de bolagen lyckas, men det ökar också risken för att man valt fel bolag och inte lyckas nå de mål man har med sitt sparande.
  • Investerare begår misstag – En av de viktigaste faktorerna som påverkar avkastningen är vårt beteende som investerare. Vi människor är i många situationer inte särskilt rationella utan agerar känslomässigt vilket leder till mängder av olika misstag och felbedömningar. Det är av största vikt att minimera dessa misstag. En första förutsättning är att bli medveten om vårt irrationella beteende, varför vi agerar som vi gör, och hur vi kan minimera våra felaktiga beslut.
  • Indexfonder – En av de enskilt viktigaste faktorerna som påverkar avkastningen är olika avgifter vilket gör det kritiskt att hålla dessa nere till ett minimum. Det enklaste sättet att minimera avgifter och samtidigt ta del av marknadens avkastning på aktier, räntepapper med mera är att investera i så kallade indexfonder. Det är en fond som köper de aktier som ingår i ett specifikt index, till exempel OMXS30-index som innehåller de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen. Som sparare får man då en avkastning i nivå med index, med avdrag för en avgift som ligger på 0,0-0,5% per år.

    Indexfonder är passivt förvaltade och är skapade för att följa ett underliggande index. Motsatsen är aktivt förvaltade fonder där en förvaltare väljer de aktier som ser mest lovande ut. Mängder av studier har länge påvisat att aktivt förvaltade fonder är sämre investeringar, till stor del på grund av för höga avgifter. Det finns många exempel på aktivt förvaltade fonder som gett en högre avkastning än index, men i många fall beror det på slumpen. Över tid jämnas slumpfaktorn ut och då är det enbart några få procent av aktivt förvaltade fonder som presterar bättre än indexfonder. Sannolikheten att som sparare i förväg lyckas pricka in de fonderna är oerhört liten medan risken att välja fonder som presterar betydligt sämre än index är väldigt hög. De flesta gör därför klokt i att välja indexfonder med så låga avgifter som möjligt, åtminstone för större delen av sitt sparkapital.