Investerares beteendegap

Den svenska börsen har de senaste drygt 100 åren gett en genomsnittlig real avkastning på 6,1% per år, vilket hör till bland det bästa resultaten i världen. Den amerikanska börsen har samtidigt gett en real avkastning på 6,2% per år. Tyvärr är det så att vi investerare inte får en lika bra avkastning [...] Läs hela inlägget: Investerares beteendegap