Artiklar

Denna sida är en samling med artiklar som fördjupar sig i ett ämne inom investeringar. Artiklarna ska ses som en kunskapsbank som innehåller det viktigaste du behöver känna till för att kunna göra smarta investeringar.

 

  • Hotet från inflationen - Våra pengar blir hela tiden mindre värda vilket är ett första hot mot vårt sparkapital. Vi behöver helt enkelt investera våra pengar för att överhuvudtaget stå emot inflation (prisökningar). Läs hela artikeln.
  • Så här viktiga är kostnader! - Förutom inflation så är olika kostnader i form av förvaltningsavgifter, courtage med mera ett hot mot vårt sparkapital. Det är samtidigt en av de faktorer som vi faktiskt till stor del kan påverka. Efter att ha läst den här artikeln kommer du nog förstå varför det är så viktigt att minimera kostnader. Läs hela artikeln.
  • Ränta-på-ränta - Alla kan göra smarta investeringar och en av grunderna är att förstå effekten av ränta-på-ränta. Det är en oerhört kraftfull effekt som efter hand får ditt sparkapital att öka på ett liknande sätt som en snöboll som rullas nedför en backe. Lär dig hur du drar nytta av din bästa vän när det gäller investeringar. Läs hela artikeln.