The Superinvestors of Graham-and-Doddsville

1984 höll Warren Buffett ett känt tal på Columbia University om en grupp superinvesterare som år efter år har lyckats uppnå en hög avkastning. Talet finns nedskrivet som en artikel där Buffett ger svar på tal till de som menar att han och andra framgångsrika investerare mest har haft tur. Statistiskt sett kan vi nämligen vänta oss att ett antal personer lyckas slå börsen även under långa tidsperioder, av ren slump. Buffett menar dock att det finns en grupp med värdeinvesterare som följer i Benjamin Grahams och David L. Dodds fotspår och att det är bevis för att deras framgång inte är slumpmässig.

Buffett har en viktig poäng i sitt tal, det tycks vara så att värdeinvestering länge har varit en framgångsrik strategi. Vad man dock måste komma ihåg är att det finns tusentals värdeinvesterare runt om i världen, både amatörer och proffs, som inte lyckats lika bra. Buffett tar alltså inte hänsyn till ”survivorship bias”, vilket innebär att han bara tittar på de som faktiskt har lyckats men ignorerar de som inte har lyckats. Dessutom finns det lite olika uppfattningar kring om värdeaktier har en högre risk och därmed kompenseras genom högre avkastning eller om det faktiskt är tal om att dessa aktier även riskjusterat går bättre än börsen.

Jag kommer framöver fortsätta att lägga ut olika studier och artiklar som jag anser vara måste-läsning. För ett tag sedan skrev jag om ”What Has Worked in Investing”, en sammanställning av över 50 studier kring investeringar och strategier som hör ihop med värdeinvestering.

Länk: The Superinvestors of Graham-and-Doddsville