Svenska hushållen borde överge lågräntekonton

De senaste fem åren har de svenska hushållen ökat sitt sparande på vanliga bankkonton från 714 miljarder till 1 150 miljarder kronor, en ökning med 9 procent per år. Det innebär att hushållen har ett större samlat kontosparande än vad som är investerat i aktier, fonder och obligationer. Det i sig är anmärkningsvärt, men även hur dålig ränta vi får på våra sparkonton.

Nästan 70% av kapitalet är nämligen placerat på konton i de fyra storbankerna där snitträntan varit 1,5 procent per år. Om pengarna placerats hos någon av nischbankerna hade hushållen kunnat få runt 2,5 procent istället vilket hade ökat den samlade förmögenheten med 50 miljarder. Det lönar sig att leta runt efter prisvärda produkter…

Källa: SBAB – Hushållen har förlorat 50 miljarder på dåliga bankkonton de senaste 5 åren