Infografik - Så här fungerar Quantitative Easing

Sedan finanskrisen så har flera centralbanker med amerikanska Federal Reserve i spetsen utfört kvantitativa lättnader (QE=Quantitative Easing). Det innebär i korthet att en centralbank ökar penningutbudet genom att tillföra likviditet i banksystemet. Syftet är att öka bankernas utlåning och på det sättet stimulera ekonomin. Kvantitativa lättnader anses vara okonventionella åtgärder, alltså något som centralbankerna sällan använder sig av förutom vid större kriser.

Här är en infografik som förklarar mer kring vad Quantitative Easing är och hur det fungerar rent praktiskt samt riskerna det är förknippat med. Jag tycker att raderna med förklaring ”In plain English” är riktigt bra och ger en bra bild av vad det hela handlar om.

Källa: Mint.com