Så här påverkas ditt kapital av dåliga beslut

Det finns idag en hel del forskning kring hur vi agerar i ekonomiska situationer och vid olika investeringsbeslut. Vi agerar ofta irrationellt och tar dåliga beslut vilket får en direkt effekt på vår avkastning. Forskarna har tydligt visat att vi påverkas av ett antal så kallades kognitiva ”biases”, vilket kort kan förklaras med att vår hjärna lurar oss genom att bortse från information eller agera på ett mindre fördelaktigt sätt.

Två exempel på biases

Overconfidence bias – Vi överskattar vår egen förmåga och anser att vi är betydligt bättre än andra
Confirmation bias – Vi söker upp information som bekräftar våra uppfattningar och ignorerar motbevis

Här är en väldigt intressant infografik (klicka på bilden för ännu större version) som förklarar hur vårt irrationella beteende påverkar våra investeringar. Det visar tydligt att det viktigaste vi bör sträva efter är att använda en strategi som minimerar de känslomässiga beslut vi så ofta tar.

The Cost of Bad Buy Sell Investment Decisions

Via Column Five for Jemstep to help investors find the best funds to fit them.