Intelligenta är bättre investerare?

Warren Buffett har vid flera tillfällen sagt att investeringar inte handlar om intelligens utan om att kunna hantera sina känslor eftersom de får oss att begå misstag. Som vanligt är det kloka ord från Buffett, men en ny studie visar faktiskt att det finns en koppling mellan intelligens och lyckade investeringar.

I studien ”IQ and Stock Market Participation” har tre forskare haft tillgång till IQ-tester från samtliga personer som mönstrat inför värnplikten i Finland under åren 1982-2001. De har sedan kunnat jämföra testresultaten med samma personers deklarationer av aktie- och fondaffärer vilket pekat ut ett tydligt mönster:

Resultat från studien

Personer med högre IQ investerar på börsen i högre utsträckning, sprider sina risker genom att investera i fonder och ett större antal aktier och uppnår en högre riskjusterad avkastning.

I studien har författarna kontrollerat för andra faktorer som förmögenhet, inkomst, ålder, arbete och andra demografiska faktorer men funnit att intelligens (mätt med IQ-tester) är den avgörande faktorn.

Hur ska vi normalbegåvade lyckas?

Nu är det givetvis inte så att det krävs en hög IQ för att lyckas med investeringar. Vad det indikerar är helt enkelt att de med högre IQ generellt använder sig av enkla och beprövade investeringsmetoder. Genom att förstå hur intelligenta investerare agerar så kan egentligen vem som helst kopiera det och själv göra smarta investeringar.

Abstract från studien:

”Stock market participation is monotonically related to IQ, controlling for wealth, income, age, and other demographic and occupational information. The high correlation between IQ and participation exists even among the affluent. Supplemental data from siblings, studied with an instrumental variables approach and regressions that control for family effects, demonstrate that IQ’s influence on participation extends to females and does not arise from omitted familial and nonfamilial variables. High-IQ investors are more likely to hold mutual funds and larger numbers of stocks, experience lower risk, and earn higher Sharpe ratios. We discuss implications for policy and finance research.”

Bild 1 i inlägget: Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.net

Bild 2 i inlägget: zirconicusso / FreeDigitalPhotos.net