Länkar vecka 12

Här är ett urval av intressanta artiklar och blogginlägg som jag läst under veckan. Det blev 8 länkar den här veckan, trevlig läsning!

Receptet – så här kan storbankernas fonder slå indexTheinsider.se
Förslag om att storbankerna borde sänka sina fasta förvaltningsavgifter för sina fonder och istället satsa mer på rörliga avgifter. Är förvaltaren skicklig och presterar en högre avkastning än index så tas en rörlig avgift ut. Det innebär alltså en tydlig modell där kunden får betala en låg avgift om förvaltaren inte presterar och en högre avgift i de fall förvaltaren presterar.

Banker tjänar på diffus marknadPrivata Affärer
Några forskare som analyserat de olika yrkesgrupper som finns inom investmentbanker. De menar att vad bankerna sysslar med är diffust för många vilket i vissa fall gynnar bankerna själva.

Bra citat från artikeln: ”Tänk på att finansmarknadens olika aktörer alla är del av ett system som bedriver affärer. De tjänar pengar på att andra säljer och köper aktier.”

Ras i obligationerSpara med Hemberg
När de långa räntorna stiger så faller obligationsfonder. Claes Hemberg, sparekonom hos Avanza, varnar nu för att svenskarna har alldeles för mycket sparat i obligationsfonder.

ETF:er – Ej Till För allaAffärsvärlden
Börshandlade fonder (ETF:er) har blivit väldigt populära de senaste åren, men många av de lämpar sig bäst för den som spekulerar i kortsiktiga rörelser. Affärsvärlden varnar i sin artikel för att ETF:er inte passar den som månadssparar i fonder.

Jag kommer återkomma en del till börshandlade fonder framöver, det finns nämligen en del som är riktigt bra och passar in i en långsiktig portfölj. Men precis som Affärsvärlden skriver så är de inte att rekommendera för månadssparande eftersom man betalar en courtageavgift vid varje köptillfälle.

Den okända provisionsskattenTheinsider.se
Bra inlägg, av en fondförvaltare, som förklarar hur fondbranschen och dess försäljningsprovisioner fungerar.

Buy, Hold and Be Happy?Squared Away
Morningstar har genomfört en studie där de granskat skillnaden mellan faktisk avkastning som investerarna erhållit under de senaste 10 åren och den avkastning de skulle fått om de köpt och behållit under hela perioden. Den genomsnittlige personen uppnådde en genomsnittlig avkastning på 3,8%/år, men genom att köpa och behålla hade avkastningen istället kunnat bli 5,3%. Det här är ytterligare en i raden av studier som påvisar det beteendegap som vi själva orsakar.

Why ‘active’ investment is a losing betLarry Swedroe
”In a random 12-month period, about 60 percent of mutual fund managers underperform. As you lengthen the time period, the failure rate increases. At 10 years, the percent of failures rises to about 70 percent, and at 20 years it’s about 80 percent. Making matters worse is that the stock managers who underperform do so by roughly twice as much as the ”outperforming” funds beat their chosen benchmarks.”

Buffett winning bet that hedge funds can´t beat the marketFinancial Post
För fyra år sedan slog Warren Buffett vad om att ett urval av hedgefonder inte kommer lyckas slå amerikanska börsen (S&P 500) över en 10-årsperiod. Vadet löper till slutet av 2017, men så här långt så ligger Buffett bäst till.